ОТЛАГАТ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ СЪБИТИЯ И УЧИЛИЩНИ ПЪТУВАНИЯ

ОТЛАГАТ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ СЪБИТИЯ И УЧИЛИЩНИ ПЪТУВАНИЯ

09.03.2020

https://mon.bg/bg/news/3880