Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

28.03.2020

Удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.