III ОУ " П.Р. Славейков” участва в Националния конкурс „Космонавтика  2020"

III ОУ " П.Р. Славейков”  участва в Националния конкурс „Космонавтика  2020"

III ОУ " П.Р. Славейков” участва в Националния конкурс „Космонавтика  2020"

  III ОУ " П.Р. Славейков” гр. Търговище участва в Националния конкурс „Космонавтика  2020"  с два макета и три табла.

1.Макет „ Ракета”- Валтер от 5а клас;
2. Макет "Земя" - клуб по интереси с ръководител Валентина Бонева.;
3. Три табла" Слънчева система " - 4б клас с класен ръководител ЕленаЦонева.

   По повод Международния ден на  авиация и космонавтика- 12 април поздравът на Георги Иванов и Красимир Стоянов достигна до учениците от ІІІ ОУ " П. Р. Славейков" гр. Търговище

 Участниците в конкурса  получиха благодарствено писмо от  Георги Иванов- първия български космонавт.