ПОСЕЩЕНИЕ НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Г-ЖА ТАНЯ МИХАЙЛОВА В УЧЕБЕН ЧАС ПРИ НАЙ-МАЛКИТЕ СЛАВЕЙКОВЦИ

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР  Г-ЖА ТАНЯ МИХАЙЛОВА В УЧЕБЕН ЧАС  ПРИ НАЙ-МАЛКИТЕ СЛАВЕЙКОВЦИ

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Г-ЖА ТАНЯ МИХАЙЛОВА В УЧЕБЕН ЧАС ПРИ НАЙ-МАЛКИТЕ СЛАВЕЙКОВЦИ

Тема на урока е "Оценка на говорното развитие и графомоторни умения при първокласниците", заложена в квалификациионния план на училището и на РУО Търговище. Открита практика за бинарен метод на преподаване в начален етап на образованието от учител и логопед.

Старши учител Елена Цонева и логопед Петя Владева, съвместно представиха различни варианти на тестване на говорното развитие и графомоторни умения на малките ученици.

Славейковци представиха драматизацията "Дядо и ряпа ", знания за по-голяма част от азбуката, музикални поздрави и изненади.

Визитата на г-жа Михайлова и г-н Стайков  е свързана и с ремонтните дейности, които протичат в момента, на физкултурния салон в училището, чието финансиране е от МОН и чрез съдействието на Областния управител.

Г-жа Станчева поздрави педагозите за професионализма и иновативния подход, изказа похвала за добрата работа и към първокласниците, като отбеляза макар и краткото време в училище за успешно.

Поздравления за Славейковци и от директора на училището г-жа Миланова :

"Благодаря на невероятния екип, добри професионалисти, отдадени безрезервно на работата си. Бъдете здрави, все така устремени и сплотени!"