143 години от Освобождението от Османско владичество отбелязва днес-29 януари нашият град – Търговище.

143 години от Освобождението от Османско владичество отбелязва днес-29 януари нашият град – Търговище.

143 години от Освобождението от Османско владичество отбелязва днес-29 януари нашият град – Търговище.

29.01.2021