ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 2020-2021год.

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 2020-2021год.

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 2020-2021год.

20.02.2021