НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ !

НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ !

НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ !

     Днес на 17. 05. 21г. в Трето ОУ "П. Р. Славейков " гр. Търговище се проведе дискусия с учениците от шести клас по повод 26. 06. Международен ден за борба с наркотиците. Инициативата има за цел да повиши нивото на здравните знания на учениците и да съдейства за формиране на умения и навици за здравословен начин на живот.

     Г-жа Г. Рашкова от ОБСНВ Търговище запозна учениците с последиците при употреба на алкохол и как той влияе на реакцията на хората като предостави на учениците алкоочила. При теста се оказа, че с тях се губи ориентация, намалява и сръчността. Това е състояние, при което реакциите не могат да се контролират.

      Срещата премина забавно и ползотворно.

     Училищният психолог г-жа Албена Георгиева увери ,че подобни дейности в училище са утвърдена съвместна практика с ОБСНВ Търговище .

           НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ ,ПРИЗОВАВАТ СЛАВЕЙКОВЦИ!