24 МАЙ- ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

24 МАЙ- ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ  КИРИЛ И МЕТОДИЙ

24 МАЙ- ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

       В навечерието на най-светлия празник

24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий,

на българската азбука, просвета и култура, и славянската книжовност 

славейковци участваха в Тържествен концерт.

   

   Проведе се официална церемония по предаване на училищното знаме. Знаменната група от четвърти "Б" клас прие своят дълг "Да пази знамето чисто и неопетно!".

                Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закрито      Може да бъде изображение с 1 човек, standing и на закрито   Може да бъде изображение с изправен

     Със стихове и песни се възхвали великото дело на Светите братя Кирил и Методий,с благодарност и адмирации се обръщаха всички учащи към днешните просветници - УЧИТЕЛИТЕ!

   Почитно отличие за дъгогодишна професионална дейност в сферата на българското образование се връчи на старши учител в начален етап на образование  г-жа Зоя Дафинова.

     Отличена с грамота от ЦЛР ОДК ТЪРГОВИЩЕ за участие и подготовка е г-жа Стойна Кичукова преподавател по музика в прогимназиален етап на образование .

  Всички старателни славейковци с отличен успех получиха грамота от директора на училището г-жа Наталия Миланова.

Може да бъде изображение с един или повече хора, изправени хора и на закрито  Може да бъде изображение с един или повече хора, изправени хора и на закрито    Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закрито

"НЯМА ПО-СВЯТО ДЕЛО ОТ ПРОСВЕТНОТО"

ЧЕСТИТ 24 МАЙ!