БЪДИ ВОЙНИК !- 2021 одина

БЪДИ ВОЙНИК !- 2021 одина

БЪДИ ВОЙНИК !- 2021 одина

ПЪРВО МЯСТО в категория "литературно творчество"- "Бъди войник"  завоюва

Катрин Тодорова от lV б клас с класен ръководител г-жа Зоя Дафинова.                                                      

                             Може да бъде изображение с 4 души и изправени хора    Може да бъде изображение с текст, който гласи 'MPTORTE Pn.m ΡΑΜΟΠΑ I място първа възрастова група но окръжие пърговище присъй oa на нтодорова Oy славейков"- за учас посвет конкурс за лит ературно творчество бъди войник", дишнина създаването военни окръжияв 27.05. 2021 2 rp търговище началникна подполковник военно 中 търговище диян вълчев'   

       

ТРЕТО МЯСТО в категория "рисунка" е присъдено на Антоанета Михайлова от Vll "а" клас с преподавател по Изобразително изкуство г-жа Валентина Бонева .

Може да бъде изображение с 1 човек и standing     Няма налично описание на снимката.

            В категория "военни игри" участниците, ученици от  V и Vl клас, под ръководството на преподавателя по ФВС г-н Николай Кожухаров бяха наградени с предметна награда .

Може да бъде изображение с 7 души, изправени хора и на открито 

     С респект към българската армия,с почит и уважение към професионалния дълг на нашите войни!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ СЛАВЕЙКОВЦИ!