БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

    Председателят на сдружението  г-н Диян Пантев и неговите  съмишленици, изказаха благородни намерения за съдействие и подкрепа към подрастващите на Търговище !Пожелаха успех и много победи на учениците!!
    Получената  възможност ще допренесе за  развиване на по-висока двигателна активност и  спорта дейност в училището.
        Задоволство и благодарност изказва  цялата Славейкова общност!
                                      Да пребъде светлото дело на дарителите!

Може да бъде изображение с 11 души, изправени хора и на закрито