Формулата „ ХРАНЕНЕ – СПОРТ – ЗДРАВЕ“

Формулата „ ХРАНЕНЕ – СПОРТ – ЗДРАВЕ“

Формулата „ ХРАНЕНЕ – СПОРТ – ЗДРАВЕ“

      Трето основно училище "П.Р.Славейков “ гр. Търговище участва в НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАННИЦИ НА ЗДРАВЕТО“ със спечеления на първа фаза проект- Формулата „ ХРАНЕНЕ – СПОРТ – ЗДРАВЕ“под ръководството на Наталия Миланова- директор на училището и д-р Даниела Димова – главен учител .

   „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването и още четири министерства в подкрепа на здравословния начин на живот от младите хора. Като целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето . В условията на пандемия при реализация на различни проектни дейности се компенсират здравни и възпитателни дефицити в процеса на обучение.

    Идейната концепция на проекта е свързана с реализиране на програма за обучение свързана с храненето и здравословния начин на живот на учениците.

      Прилагането на формулата „ХРАНЕНЕ - СПОРТ – ЗДРАВЕ“ чрез разработване на програма за обучение, относно здравословното хранене, по която се обучава випуск от училището . Чрез популяризиране на дейностите с плакати, постери, рисунки, презентации и сайта на училището, идеята за правилен хранителен режим достигна до цялата училищна общност.

     Като партньори на проекта са привлечени :

 • родители на учениците включени в проекта;
 •  педагогически специалисти от училището;
 • представители на Обществения съвет;
 •  експерти от РЗИ гр. Търговище и медицинско лице.

      От месец май до септември учениците от 6 а и 6 б клас участваха в провеждането на открити практики в часовете по човекът и природата, информационни технологии и изобразително изкуство в избраното тематично направление. Децата са включиха активно в планираните дейности на спортния календар.

    Учениците от проектната група ( през настоящата учебна година 7“а“ и 7“б“) по програмата „ХРАНЕНЕ - СПОРТ – ЗДРАВЕ“ участват активно със стартирането на новата учебна година в :

 • провеждането на сутрешна гимнастика, която се провеждаше под различна форма- народни танци, аеробика и др. както и дейности включени в спортния календар;

   

 •   включване в европейски ден на спорат 
 •  провеждане на беседи с медицинското лице в училище;       
 • запознаване с нормативната основа на здравословното хранене с експерт от РЗИ;
 • изготвяне на седмично здравословно меню; разговор с експерт от РУО; провеждане на занимания по интереси за ЦОУД по темите за „Здравословно хранене . Здравословен начин на живот“;
 • подготвяне на изложба, постери, диплянки;
 • изработване на презентации по ИТ- свързани с темата.

     Положителното въздействие от дейностите е , че седмокласниците привлякоха вниманието на по-малките ученици, които също се включваха активно в организираните дейности.

      На 12.10.2021г. във връзка с тематичния проект в актовата зала на училището се проведе беседа-дискусия на тема „ Здравословно хранене-пет ключа към него“ и „Енергийни напитки“- с участието на старши експерт в РЗИ гр. Търговище – г-жа Маргарита Друмева и Ресмие Ереджебова- медицинско лице в училището. Предстоят срещи и с по-малките ученици.

    Изработената тематична изложба и макет на хранителна пирамида на първият етаж окозва положителен ефект върху всички ученици, учители и родители.

    На 26.11.2021г. ученици от 7 "б"клас посетиха училищния стол. Домакинът на стола- г-жа Райна Контантинова и медицинското лице - Ресмие Ереджебова запознаха децата със седмичното меню. Интересен за учениците беше факта, че менюто в нашето училище винаги е здравословно, изготвя се от технолог и съдържа пълнозърнест хляб, мляко, плодове и зеленчуци. Разбира се, приготвя се и от месо, защото организма има нужда и от него. Всички разгледаха и рецептурната книга. Направиха проверка на лафката и децата установиха, че не се предлагат забранени храни.

    Учениците от 7”а” клас под ръководството на класния си ръководител г-жа В. Бонева изработиха пирамида по формулата" Хранене- здраве- спорт", която представлява картинно изображение на основните препоръки за хранене на учениците, които им помагат за здравословен избор на храни. Основното послание на пирамидата е, че за добро здраве и растеж е необходимо да консумират разнообразна и балансирана храна и да имат физическа активност всеки ден. Пирамидата ще бъде поставена на входа на училището, както и тематични рисунки . Учениците от 7”б” с ръководител Дж. Джезаирова - старши учител ГЦОУД, изработиха постер със същото послание. С всичко нарисувано и изработено от тях до настоящия момент аранжираха изложба във фоайето на училището, за да стане достояние на всички ученици и да популяризират за пореден път работата си по проекта. Координаторите на проекта- г-жа Наталия Миланова- директор на училището и г-жа Даниела Димова- главен учител поставиха последните задачи, които ще финализират здравословният проект.