Организиране на дейности по възстановяване на образователният процес

Организиране на дейности по възстановяване на образователният процес

Организиране на дейности по възстановяване на образователният процес

Уважаеми родители/настойници,

Във връзка с осигуряване на безопасна среда, с цел възстановяване на присъствените учебни занятия на учениците от 1 до 4 клас, съгласно Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на МЗ и писмо № 9105-382 от 05.11.2021 г. на МОН Ви информираме, че е необходимо учениците да бъдат тествани с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за COVID-19 осигурен от МОН, чрез училището. Процеса на тестването ще бъде извършван от: медицинско лице; педагогически/непедагогически персонал; родители и доброволци.

За осъществяването на тестването е необходимо да попълните и представите ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ - приложение 2, на хартиен носител или в електронен вариант за тестване на детето/децата ви, два пъти седмично в класната стая с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за COVID-19 .

За учениците със СОП родителите/настойниците е необходимо да попълнят и представят ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ - приложение № 3, тестването ще се идвършва в домашни условия и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста. 

За последващо включване на ученици в процеса на тестване, декларации за съгласие от родителите/настойниците ще се приемат поне два дни предварително.

Уважаеми родители/настойници, благодарим предварително за подкрепата и разбирането, нека се обединим в една обща и най-важна цел - живота и здравето на децата ни!

Предоставяме Ви линк към обучителни видеоклипове: (2) Министерство на образованието и науката | Facebook