ОТЛИЧИЕ ЗА СЛАВЕЙКОВЦИ!

ОТЛИЧИЕ ЗА СЛАВЕЙКОВЦИ!

ОТЛИЧИЕ ЗА СЛАВЕЙКОВЦИ!

Конкурсът е инициатива на Министерството на здавеопазването , в изпълнение на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025г.

Партньори в рамките на конкурса са Министерството на образованието и науката, Министерство на Културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на Световната здравна организация (СБЗО) за България и Българския младежки Червен кръст(БМЧК).

Обхванати са три възрастови групи : 1-4кл, 5-7клас и 8-12 клас, включвени са  две тематични области: "Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол " и 'Здравословно хранене и физическа активност "

Основната идея на проект Формулата" Хранене- спорт -здраве" е на гл.учител д-р Даниела Димова при lll УО .

Славейковци обединени около инициативата ,заложиха и проведоха изключително много дейности.Здравни беседи,практикуми с участието на медицинското лице в училището Р.Ереджебова , здравния експерт от РЗИ Търговище г-жа М.Друмева в I,V,VI, Vll клас. Музикални междучасия с участието на всички ученици и учители,но най- вече на г-жа С. Кичукова и помощник - учителя П.Александров..

Дейностите по проекта ще продължават през цялата учебна 2021-2022.

Присъдената награда е признание за общите и екипни усилия на всички славейковци.

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НАС!