ДЕНЯТ НА ДУМАТА "БЛАГОДАРЯ"

ДЕНЯТ НА ДУМАТА "БЛАГОДАРЯ"

ДЕНЯТ НА ДУМАТА "БЛАГОДАРЯ"

11.01. 2022г.

"Благодаря“ е една от най-хубавите думи в българския език. Тя означава „дарявам благо, добрина и добро“.Благодаря” е израз на признание, израз на уважение, израз на достойнство. Тя е тази дума, която ни прави истинско човешко общество, а училището е едно от местата, където имаме най- много поводи да благодарим.????

Днес ученическия парламент при Трето ОУ "П. Р. Славейков " град Търговище ,под ръководството на училищния психолог Албена Георгиева .Те използваха повода да благодарят на своите учители за знанията, за вдъхновението, търпението и вярата в тях,с прекрасни персонолни картички.

БЛАГОДАРИМ СЪРДЕЧНО НА ВСЕКИ СПОДЕЛИЛ ДОБРИНА ЗА НАС , ЗА ВСИЧКИ НАС!