Малките стъпки предхождат победите

Малките стъпки предхождат победите

Малките стъпки предхождат победите

   Националният седмичник за образование и наука АЗ - БУКИ в своя 50-ти брой от 2021 г. отразява обновяващите дейности и специфика на работа в lll ОУ "П.Р СЛАВЕЙКОВ" град Търговище.

https://press.azbuki.bg/news/novini-2021/broj-50-52-2021/malkite-stapki-predhozhdat-pobedite/