"ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ" STEM УРОК

"ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ"  STEM УРОК

"ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ" STEM УРОК

  На 02.03.2022 г. се проведе интердисциплинарен урок по Човека и природата на тема "Жизнени процеси".Със STEM съдържание, в колоборация с Български език и литература , Изобразително изкуство ,Технологии и предприемачектво и Математика.  Учениците от IV А клас с класен ръководител старши учител Аглика Колева и ресурсен учител Радка Николова, представиха урока пред експерт от РУО НЕО г-жа Люба Колева и Ръководството при lll ОУ.

Разпределени по екипи, учениците имаха задачи да опишат жизнените процеси и определените цикли в живата природа за растения и различните видовете животни, нужните условия за живот.

Да корегират грамитически текст.

Да открият и пресметнат математически необходимите количества храна за даден вид животни и конкретен период.

Изработването на красиви брошки от вълна,чрез метода "ПЛАСТЕНЕ ", с тайната и прекрасна идея "Подарък за мама".

Славейковци демонстрираха много успешно своите компютърни знания и умения, като умело извършваха всички урочни задачи на мобилните устройства.

Различният и забавен начин на учебния час увлече всеки един!

Поздравления за екипа учители Аглика Колева и Радка Николава ,и техните възпитаници от lV А клас при lll ОУ "П. Р. Славейков"гр.Търговище