Г Р А М О Т А

На 3.03.е присъдена ГРАМОТА за участие от единадесети национален конкурс на тема "Пейзаж от моята България" при НУПИ"Проф.Венко Колев"град Троян , във втора възрастова група на Зарфе Мирославова Ангелова от V а клас.

    Под ръководството на старши ресурсен учител Донка Тотева, петокласничката изрусува своя роден дом.

  Ръководство на училището изказва своите адмирации към Зарфе и нейния ресурсен учител, за положените усилия и постежение в името на славейковци!

Благодарим Ви!