Среща с приказките

Среща с приказките

Среща с приказките

На 17 март 2022 г.учениците от начален етап на образование при lll ОУ " П.Р СЛАВЕЙКОВ " участваха във вълнуваща среща с приказките. Силни емоции и впечатления създадоха у децата един странен човек с куфар- куфар пълен с кукли, които оживяваха в ръцете на разказвачите и разказаха прекрасните приказки в пиесата „ Български приказки“ на Куклен театър- Търговище.

Посещението на куклената театрална постановка се реализира по проект: Културните институции като образователна среда ,НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“. Сюжетът на постановката е съобразен с учебното съдържание на класовете и дава възможност за допълнителна учебна дейност.

Тръгнахме си от театъра в чудесно настроение и с богати идеи, с желание скоро пак да се докоснем до чудното, магично театрално изкуство