STEAM ПРОЕКТНО- БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС

STEAM ПРОЕКТНО- БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ  ВЪВ ВТОРИ КЛАС

STEAM ПРОЕКТНО- БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС

 Днес 23.03.2022г се проведе STEAM ПРОЕКТНО- БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ на тема "Живеем здравословно " по учебен предмет Родинознание във втори А клас при lllОУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ" с класен ръководител старши учител Елена Цонева.Открита практика заложена в Годишния план на дейността на училището и РУО Търговище.

Официални гости на събитието - Началник РУО г-жа Е.Станчева ,Началник на отдел ОМДК Стефан Станчев , старши експерти Г. Димитрова ,С.Симеонов ,Л.Колева ,

училищно ръководство , младши учители от lllОУ ,както и група студенти включени в инициативата за професионална подкрепа на РУО Търговище.

STEAM урокът демонстрира изключителна междупредметна връзка и зависимост от учебните предмети БЕЛ ,Математика,Английски език, ФВС,Родинознание ,Технологии и предприемачество,Компютърно моделиране.

✅Учениците представиха финалния етап на своята изследователска дейност.Разделени на екипи, в един от които деца със специални образователни потребности , подпомагани от училищният логопед Петя Владева , изстъкнаха своите тези за здравословен начин на живот.

✅Чрез изработени постери ,посочиха задължителните моменти и условия от дневния режим ,личната хигиена ,физическата дееспособност и пирамидата на здравословната храна.

✅Демонстрираха умения по компютърно моделиране,като диференцираха дигитално растителни и животински хранителни продукти .

✅Изказваха на английски език цвета на съответните плодове и зеленчуци.

✅Представяха своите хипотези при планиране и решаване на математически задачи от типа "Ферми".Проверката бе извършена практически,с изработването на плодови шишчета,които разкриха различията с първите прогнози.

Събитието бе вълнуващо за всички,особено за малките славейковци и бъдещите учители.Споделените мнения са положителни и с послание за нови срещи.

БЛАГОДАРИМ НА Г-ЖА Е.ЦОНЕВА И llА КЛАС ЗА ПРЕКРАСНИЯ ИНОВАТИВЕН УЧЕБЕН МОМЕНТ!!