НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ

НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ

НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ

Днес на 31.03.2022г. в ,,Двора на Кирилицата" Плиска, l А клас при lllОУ П.Р СЛАВЕЙКОВ "с класен ръководител г-жа Ангелина Панайотова , овенчаха своята ГРАМОТНОСТ празнично!

На святото място пред родители и гости ,първокласниците заявиха своите знания и всики получи ПОЧИТНА ГРАМОТА .

Емоционално и вълнуващо събитие за всички.

Вече сме грамотни !