" ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ " НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН

" ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ "  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН

" ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ " НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН

 

От 14. 04. до 16.04. 2022г. група учители от начален етап на нашето училище взеха участиев дейности по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1.1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието”.

Запознаха се с пътя на дигитализация на учебния процес, по който се движи ОУ “Яне Сандански”, гр. Пловдив, внедряването на иновации и постиженията в училището. Присъстваха на открити практики в различни класове на основното училище .

Участието в работните срещи и наблюдаването на уроци беше ползотворно и приятно изживяване!

http://u4avplovdiv.com/%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA…