ДЕН НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В ТРЕТО ОУ

ДЕН НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В ТРЕТО ОУ

ДЕН НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ В ТРЕТО ОУ

На 10 май- в деня на физическата активност и движението III ОУ “П. Р. Славейков“ бе посетено от г-жа М. Друмева и г-жа Олга Тодорова - старши експерти в РЗИ- Търговище.

Двете дами поздравиха учениците , като отбелязаха приноса им в развитието на физическата активност и движението , чрез музикално междучасие, което се провежда ежеседмично и се превърна в една желана и чакана традиция.

За своята двигателна активност възпитаниците на III ОУ “П. Р. Славейков“ получиха от РЗИ-Търговище топки, като стимул за още спортни изяви.