Морски изненади

Морски изненади

Морски изненади

     Шестокласниците от А и Б паралелка с класни ръководител г-жа Цветелина Владимирова и г-жа Надежда Георгиева от III ОУ " П.Р.Славейков", спечелиха достойно наградата "Морски ден" в град Варна в училищния конкурс " Народни будители - моят патрон " .

     Ръководството на училището обяви надпревара за най-добър проект по темата . Необходимо беше всеки клас да избере свой патрон и да опише , анализира и изработи визуално продукт за съответната историческа личност .

    Победителят беше определен трудно , поради изключителното старание на всички славейковци.

     Наградата е различна и въздейства мотивиращо , отрази се силно емоционално на победителите . Но целта е най-вече възпитателна - в патриотичен дух , в опазнане на българщината и не на последно място в уважение и екипност!

      Резутат е уникален , децата се ангажираха силно със задачата , създадоха се прекрасни проекти и трайни знания .Но още по - прекрасно е гледката на щастливите им личица след екскурзията във Варна !" споделя директора на училището г-жа Наталия Миланова.