Морски изненади

Морски изненади

Морски изненади

         Шестокласниците от А и Б паралелка с класни ръководител г-жа Цветелина Владимирова и г-жа Надежда Георгиева от III ОУ " П.Р.Славейков", спечелиха достойно наградата "Морски ден" в град Варна в училищния конкурс " Народни будители - моят патрон " . Ръководството на училището обяви надпревара за най-добър проект по темата . Необходимо беше всеки клас да избере свой патрон и да опише , анализира и изработи визуално продукт за съответната историческа личност .

           Победителят беше определен трудно, поради изключителното старание на всички славейковци.

"Наградата е различна и въздейства мотивиращо, отрази се силно емоционално на победителите. Но целта е най-вече възпитателна - в патриотичен дух, в опазнане на българщината и не на последно място в уважение и екипност!

         Резутът е уникален, децата се ангажираха силно със задачата, създадоха се прекрасни проекти и трайни знания. Но още по- прекрасно е гледката на щастливите им личица след екскурзията във Варна !" споделя директора на училището г-жа Наталия Миланова.