НА ДОБЪР ЧАС!

НА ДОБЪР ЧАС!

НА ДОБЪР ЧАС!

          Днес на 01.07.2022г. IllОУ"П.Р СЛАВЕЙКОВ проведе тържествено изпращане на завършилите успешно VII клас ученици .

    Отличени бяха с почетни грамоти и награди - възпитаници с отличен успех и активно участвалите в издигане престижа на училището като образователна институция . 

    Класните ръководители г-жа Мелис Ахмедова и г-жа Валентина Бонева пожелаха сърдечно на своите ученици "Попътен вятър и успех занапред!"

Ръководството и целия Славейков екип желае здраве и

НА ДОБЪР ЧАС на Випуск 2022!