Класиране на допуснатите кандидати за длъжностите: социален работник и образователен медиатор

Класиране на допуснатите кандидати за длъжностите: социален работник и образователен медиатор

КЛАСИРАНЕ

 

 НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

 

класиране на участвалите кандидати:

 

 

  • За длъжността: социален работник:
  1. Вх. № 893/04.07.2022г. - първо място

Отпаднали поради непълен комплект документи и неподходяща специалност за кандидатстване са следните кандидати: няма

 

  • За длъжността - образователен медиатор:
  1. Вх. № 895/04.07.2022 г.  - първо място.
  2. Вх. № 896/04.07.2022 г.  – второ място.

 

Отпаднали поради непълен комплект документи и неподходяща кандидатура са следните кандидати:

  1. Вх. № 892/04.07.2022 г.  – непълен комплект документи за кандидатстване.
  2. Вх. № 899/05.07.2022 г. – не покрива всички изисквания.

С одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване, за което ще бъдат поканени допълнително.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

Комисия по подбор   (подпис)

                                            (подпис)