Класиране на допуснатите кандидати за длъжността: учител ГЦОУД

Класиране на допуснатите кандидати за длъжността: учител ГЦОУД

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ класиране на участвалите кандидати

- За длъжността учител ГЦОУД ПЕО 5-7 клас:

1. Вх. № 37/28.09.2022 г. - първо място

Отпаднали поради непълен комплект документи и неподходяща специалност за кандидатстване са следните кандидати:

1. Вх. № 40/29.09.2022 г. – непълен комплект документи за кандидатстване.

2. Вх. № 42/29.09.2022 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.

3. Вх. № 43/29.09.2022 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.

4. Вх. № 45/29.09.2022 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.

5. Вх. № 46/29.09.2022 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.

6. Вх. № 52/29.09.2022 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.

7. Вх. № 69/30.09.2022 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

Комисия по подбор (подпис)

                                 (подпис)