Учебна евакуация

Учебна евакуация

Учебна евакуация

   На 19.10.2022 година се проведе учебно – тренировъчна евакуация по изпълнение на Училищния план за защита при бедствия, аварии и катастрофи на ученици и персонала в Трето ОУ „Петко Рачов Славейков“- като част от обучението на ученици и служители за действия при пожар и други непредвидени инциденти на територията на учебното заведение.

   Събитието се проведе съвместно с инспекторите от група ДПК и ПД към РСПБЗН – Търговище, бяха спазени всички дейности в плана за действия при пожар: подаване на сигнал за пожар, известяване на намиращите се в училище ученици, учители и служители за незабавна евакуация.

Сигналът за пожар, бе подаден чрез пожароизвестителната система изградена в училищната сграда.

В провеждането на учебната евакуация активно участие взеха педагогически и непедагогически персонал на училището, които осъществиха дежурство на изходите и подпомогнаха евакуацията на учениците.

Евакуирането на славейковци приключи за 2 минути, благодарение на адекватните действия на всички. Инспекторите от група ДПК и ПД към РСПБЗН – Търговище, бяха информирани за обстановката- брой евакуирани, изнесена документация и др.

Пожарникарите дадоха висока оценка на свършената работа, поздравиха организаторите и учителите за добре осъществената учебно тренировъчна евакуация.