Малки огнеборци

Малки огнеборци

Малки огнеборци

     На  24.10.2022г. славейковци от ll Б клас с класен ръководител г-жа Надежда Стоянова и г-жа Тюркан Еюбоваза учител в ГЦОУД , посетиха службата по "Пожарна безопасност и защита на населението" град Търговище. Г-н К. Марчев и г-н И. Димитров ги запознаха с професиите "Пожарникар" и "Спасител".

     Представиха автомобилите със специално оборудване, както и защитните костюми, които използват в спасителните акции при пожар, бедствие или катастрофа.

                   Благодарим Ви служители и огнеборци от ПБЗН Търговище за гостоприемството и незаменимата Ви грижа на пожарна безопасност за всички нас , жителите на града и общината!