Даскалоливница

Даскалоливница

Даскалоливница

     През тази учебна 2022-2023 година ,примера и метода на нашия патрон на училището П.Р.Славейков ,,ДАСКАЛОЛИВНИЦА "-да се леят даскали е в разцвет и възход.

  От 34 педагози в нашето школо, осем следват в задочна форма в различни ВУЗ-е , с цел преквалификация и надграждане на професионални и образователни степени .

С договорни отношения за наставничество на студенти между ШУ ,,Епископ Константин Преславски " и lll ОУ , стартира учебна практика на двама със специалности НУП И Математика.

  На 27.10.22г. в l " А" клас се проведе първият урок по математика на тема "Сравняване на числата до 6" от стажант Славена Галинова Христова. Под вещото ръководство на нейния наставник старши учител в НЕО г-жа Аглика Колева и наблюдаващия директор на училището г-жа Наталия Миланова , бъдещия учител проходи и направи първите стъпки на преподаване в образователна институция .

  С различни подходи и съвети от наставника си , с добрата активност на малките славейковци , учебния час на бъдещия ДАСКАЛ премина чудесно.

  Надеждата за млади и амбициозни учители расте!

   Българското образование е благородно дело ,то е било и ще пребъде във времето !