"Различни, но заедно"

"Различни, но заедно"

"Различни, но заедно"

   "Различни, но заедно" е надсловът, под който се проведоха дейностите за Деня на толерантността в Трето ОУ "П. Р. Славейков" на 16.11.2022 г.

По инициатива на Ученическия парламент, ученици и учители се събраха в двора на училището и се хванаха за ръце в знак на уважението към различията, многообразието на култури и традиции, а също и в защита на всички форми на индивидуална човешка свобода.

Най-впечатляваща от всички дейности за деня бе отпечатването на международния знак за толерантност върху училищната сграда, който всеки следващ ден ще напомня да сме толерантни, да протягаме ръка и че не е важно, че сме различни, а това да бъдем заедно в различията си.