„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“ 2022година - ПЪРВО МЯСТО

„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“ 2022година - ПЪРВО МЯСТО

 
    За втора поредна година III ОУ“П.Р.Славейков“ гр. Търговище се класира на ПЪРВО МЯСТО - втора фаза на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“, с проектно предложение „Формулата – Хранене- спорт-здраве“. 
    Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна организация за България, Български младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.
    Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
   Реализирана е училищна програма за обучение през 2022 год., свързана с храненето през периода на подрастване на децата и здравословния начин на живот по идея на Главния учител д-р Даниела Димова.
    Проектните темите и дейностите са заложени за провеждане в ИУЧ и часовете " Занимания по интереси" на ЦОУД от l до VII клас.
   ПОЗДРАВЛЕНИЯ , СЛАВЕЙКОВЦИ!