Първо място ,отново, за Славейковци!

Първо място ,отново, за Славейковци!

Първо място ,отново, за Славейковци!

                 

 

     

 

 

 

 

 

   Признанието идва от Министерството на околната среда и водите и е за забележително и оригинално изпълнение на проекта "Формулата "Здраве "на ученици от втора възрастова група пети - седми клас.   

                            

    Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

    Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст .

   Присъдената награда е признание за екипните усилия на всички славейковци. В дейностите са обхванати две тематични области: "Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол" и "Здравословно хранене и физическа активност". Основната идея на проекта е на главния учител д-р Даниела Димова при Трето ОУ.

    Славейковци, обединени около инициативата, заложиха и проведоха изключително много дейности - здравни беседи; практикуми с участието на медицинското лице в училището г-жа Ресмие Ереджебова и със здравни експерти от РЗИ - Търговище ; приготвяне на здравословни сандвичи - от учениците; спортни прояви- състезания и турнири; ролеви игри; дебати и дискусии; музикални междучасия с участието на всички ученици и учители, но най-вече на г-жа Стойна Кичукова-учител по музика.

          Дейностите по проекта продължават през цялата учебна 2022 - 2023 г.

Поздравления ,Славейковци!