Проектни дейности с ПУ "Паисий Хилендарски"

Проектни дейности с ПУ "Паисий Хилендарски"

Проектни дейности с ПУ "Паисий Хилендарски"

 
    Три училища от община Търговище получиха сертификати за участие в дейностите по проект МУ21-БФ-019"Оценка на въздействието на обученението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) върху изучаването на природни науки в прогимназиален етап(5-7клас)" ,
едно от които е lll ОУ "П.Р.Славейков ".
    Началник РУО г-жа Елка Станчева поощри директорите и учителите на училищата за проведените инициативи съвместно с Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" , като добра практика .
     В школото се проведоха многобройни анкети и проучвания от преподавателя по природни науки д-р Даниела Димова , с ученици и родители по съответната тема проекта, които са включени към националното изследване.
                       Благодарим на ПУ"Паисий Хилендарски " за оказаната възможност и отношение към Славейковци!