Класиране на допуснатите кандидати за длъжността: учител ООП ПЕ

Класиране на допуснатите кандидати за длъжността: учител ООП ПЕ

Класиране на допуснатите кандидати за длъжността: учител ООП ПЕ

Всеки одобрен кандидат ще бъде поканен на интервю/събеседване.