Ваканция ,здравей!

Ваканция ,здравей!

Ваканция ,здравей!

31 май е последния учебен ден за учениците от l до lll клас .
      С празнично настроение , безброй усмивки ,грамоти за отличен успех и активно участие в извънкласни дейности, бяха наградени малките славейковци за своите постижения!
                
 
                                                         
 
                                                           
      Отличени бяха и техните учители вложели усилия за новаторство и креативност в образованието ,за създаване на подкрепяща образователна среда,за дългогодишна педагогическа дейност.
 
 
Изпратихме достойно една успешна учебна година!
Весела ваканция ,Славейковци!