Класиране на допуснатите кандидати за длъжността: учител начален етап на основното образование.

Класиране на допуснатите кандидати за длъжността: учител начален етап на основното образование.

КЛАСИРАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
класиране на участвалите кандидати:
За длъжността учител НЕО 1-4 клас:


- Вх. № 990/16.08.2023 г. - първо място
- Вх. № 1001/17.08.2023 г. – второ място 
- Вх. №991/16.08.2023г. – трето място 


Отпаднали поради непълен комплект документи и неподходяща специалност за 
кандидатстване са следните кандидати:
Вх. № 994/16.08.2023 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 1000/17.08.2023 г. – непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 1003/17.08.2023 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.
Вх. № 1007/18.08.2023 г. - непълен комплект документи за кандидатстване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
Комисия по подбор