СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка- август 2023

СЪОБЩЕНИЕ  за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка- август 2023

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка- август 2023