Приключи оценката по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по стълб 1 „Иновативна

Приключи оценката по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по стълб 1 „Иновативна

Приключи оценката по процедура за изпълнение на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост „Модернизация на образователна среда ”