Провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - октомврийска допълнителна сесия

Провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - октомврийска допълнителна сесия

28.09.2023г.

График