СЕРТИФИКАТ за качество и ДИПЛОМ за високи резултати и активност

СЕРТИФИКАТ за качество и ДИПЛОМ за високи резултати и активност

  • СЕРТИФИКАТ за качество от Българската Национална агенция на Европейската училищна образователна платформа на Еразъм- eTweening
Платформата eTwinning дава възможност на учителите да се регистрират свободно в eTwinning портала и да започнат да използват неговите педагогически и комуникационни ресурси. Чрез инструментите на портала те имат възможност да работят по съвместни виртуални партньорства.
Славейковци
участваха с проекта "Музикално пътешествие" ,създаден от кординатора Стойна Кичукова преподавател по музика, Елена Цонева и Ваня Христова старши учители в начален етап на образование.
Дейностите се провеждаха онлайн съвместно с училища от 12 държави. Славейковци създаваха продукти,работиха с програми като Canva,Google for Education,Padlet,
Typatone.
"Музикалното пътешествие"помогна за прилагането на практика на чужд език в училище.
Сертификата е признание за качество, споделяме гордо оценката на агенцията:
"Интересно начинание, използващо универсалния език на музиката за постигане на определени дидактически цели и като инструмент за комуникация. Визирана е и определена целева група – децата - билингви. По проекта работят амбициозни опитни педагози с много опит. Наличие на много комуникация и взаимодействие между партньорите. Работа в международни екипи. Перфектно документиране на дейностите и проектните резултати. Употреба на многобройни уеб-базирани инструменти. Стриктно са спазени всички правила за електронна безопасност."
 
  • ДИПЛОМ  от Международна дистанционна ученическа олимпиада "КИНГС"
Трето ОУ "П.Р.Славейков" град Търговище получи "ДИПЛОМ"за постигнати високи резултати и активност в Международната ученическа олимпиада " КИНГС "в пролетния сезон 2023 година.
Славейковци са в ТОП 10 за брой ученици взели участие във финалния кръг по математика за област Търговище.
Славейковци са в ТОП 5 за брой ученици взели участие във финалния кръг по български език за област Търговище.
Финалистите на олимпиада "КИНГС"бяха подготвени от преподавателите:
г-жа Аглика Колева
г-жа Елена Цонева
г-жа Мария Иванова
 
Поздравления, Славейковци!