ДЕН НА РОДИТЕЛЯ

ДЕН НА РОДИТЕЛЯ

ДЕН НА РОДИТЕЛЯ

  Днес се проведе следващото занимание по класен проект „Ден на родителя“ с учениците от IV „а“ клас на III ОУ „Петко Р. Славейков“ с класен ръководител г-жа Елена Цонева. Проектът допринася за развитие на социално-емоционалните умения на учениците и включването на родителите като активен участник в училищния живот.
  Гост на четвъртокласниците този път беше Тунчер Ибрямов – баща на Айля. Заниманията протекоха под мотото „Игрите от моето детство“????‍❤️‍????‍????. Той разказа на учениците за начина, по който са се провеждали часовете по физическо възпитание, когато той е бил ученик, играха различни игри, в които таткото взе активно участие.
Благодарим на Тунчер за отделеното време и приятните емоции!