"Нека бъдем толерантни!"

"Нека бъдем толерантни!"

"Нека бъдем толерантни!"

 В ДЕНЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 16.11.23г.,следваме големия пример на малките Славейковци ., учениците от ГЦОУД 2 "а"-1"б" клас под ръководството на старши учител в Снежана Димитрова си подадоха ръка и си казаха:
"НЕКА БЪДЕМ ТОЛЕРАТНИ !" 
    Апелът оправят и към другите ученици в нашето училище, чрез изработването на табло, в което призовават за: доброта, разбирателство, отзивчивост и търпение.
     Ние Ви казваме: "Нека толерантността винаги да ни напомня кои са важните неща, а именно- ДА БЪДЕМ ДОБРИ ЕДИН КЪМ ДРУГ И ДА ЗНАЕМ, ЧЕ ДОБРОТО СЕ ОТЛАГА С ДОБРО !"