Здравна беседа "ЗДРАВОСЛОВНАТА ХРАНА

Здравна беседа "ЗДРАВОСЛОВНАТА ХРАНА

Здравна беседа "ЗДРАВОСЛОВНАТА ХРАНА

      Днес, гост ни беше г-жа Маргарита Друмева експерт в РЗИ Търговище, която изнесе здравна беседа на Славейковци в трети клас на тема "Здравословната храна". Съвместните ни дейности са традиционни и трайни Национален ученически конкурс МОН,МЗ,МК "Посланици на здравето".
     Както обикновено е интересно и забавно това тематичното начинание Накрая всички се включиха в играта "Намери правилното мястото на храната - здравословна или не".
Благодарим сърдечно на г-жа Друмева и медицинското лице в училище Ресмие Ереджебова за инициативата!