ДЕН НА РОДИТЕЛЯ в 4 а клас

ДЕН НА РОДИТЕЛЯ в 4 а клас

ДЕН НА РОДИТЕЛЯ в 4 а клас

 
    В деня на родителя г-жа Руска Христова – майка на Нилсу, придружи учениците от IV "A"клас с класен ръководетел г-жа Елена Цонева в Регионален исторически музей – гр. Търговище.
    Поводът за посещението беше Славейковата седмица и патронния празник на училището.
Четвъртокласниците с интерес изслушаха беседата на екскурзоводите за създаване на училището, неговият първи главен учител Петко Рачов Славейков и защо е нарекъл училището „Св. Седмочисленици“.
Уредниците ги запознаха и с останалите учители в училището и униформите, които са носели учениците тогава. Славейковци обогатиха знанията си за Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици. Написаха имената им с перо и мастило и подредиха пъзели, при които помогна г-жа Христова.
Благодарим от сърце на Руска за подкрепата и включването й в училищния живот.
     С нетърпение очакваме заниманията със следващия родител.