ПЕРНАТИ ГОСТИ!

ПЕРНАТИ ГОСТИ!

ПЕРНАТИ ГОСТИ!

           Нетрадиционно природно събитие в лятната градина на lll ОУ ,, П.Р.Славейков,, гр. Търговище - заселиха се в липата 9 птици от защитения вид - ушата сова.
         Училищното ръководство и д-р Даниела Димова се свързаха със специалисти от БФ на ПУ и БДЗП/Българско движение за защита на птиците/.
         На училището ще бъде предоставена подкрепа с тематични материали и постоянна връзка, както и в сайта им ще бъдат публикувани училищни наблюдения над совите и тяхни фотоси.
Нощните птици привлече цялата училищна общност!
       Събитието провокира и провеждане на бинарни уроци в петите класове в часовете по Човека и природата -ИУЧ , в актовата зала и лятната градина на школото.
        Съвместните уроци на старши учител в ГЦОУД Бончо Василев и д-р Даниела Димова главен учител и преподавател по "Човека и природата" реализираха преки наблюдения над животните , измерване на физични показатели на външната средата в двора.Интереса към пернатите гости е неописуем , което зароди плануването на много училищни дейности .
         В клуб "Занимателни наука" ръководен от д-р Димова , формиран по Наредба за приобщаващо образование в занимания по интереси се проектира изследователска дейност на този вид защитени животни.