25 ГОДИНИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ "Ден на отворени врати"

25 ГОДИНИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ "Ден на отворени врати"

25 ГОДИНИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ "Ден на отворени врати"

По повод 25 години от създаването на Областна администрация-Търговище, се проведе "Ден на отворени врати" в институцията.По покана на Областния управител г-жа Гергана Цонева към всички училища, Славейковци посетиха управата.
Учениците се запознаха със същността и значимостта на тази обществена институция , изподвядваща държавната политика на република България .
 Грижата към населението във всички общини на областта -Опака,Попово,Омуртаг,Антоново,Търговище
Инфраструктура
Безопасността при бедствия и аварии
Водоизточници
Административни услуги към гражданите
Образование
Социални дейности
Благодарим за сърдечното гостоприемство на Областния управител г-жа Цонева и всички експерти от екипа й.
Приемете нашите искрени пожелания за здраве, устрем и удолетворение от постигнатите успехи в името на държавното благо!!!
Честит празник!