Почетно отличие за старши учител Камен Драганов от МОН - „Неофит Рилски“ 2024 год.

Почетно отличие  за старши учител Камен Драганов от МОН - „Неофит Рилски“ 2024 год.

Почетно отличие за старши учител Камен Драганов от МОН - „Неофит Рилски“ 2024 год.

    На 14.05.2024 г., началникът на РУО Търговище - г-жа Елка Станчева връчи почетна грамота „Неофит Рилски“ на МОН на старши учител в начален етап на образование при lll ОУ "П.Р.Славейков " град Търговище г-н Камен Драганов, номиниран от Синдикат Образование към КТ "Подкрепа", Търговище.
     По повод честването на 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост, Министерството на образованието и науката - отличава с призовата награда отдадени и успешни педагогически специалисти в образователнота система.
     Учителят от lll OУ е отличен за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование. 
    ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ЗАСЛУЖЕНАТА НАГРАДА, Г-Н ДРАГАНОВ!
БЪДЕТЕ ЗДРАВ, УСТРЕМЕН И ВСЕ ТАКА ОТДАДЕН НА СВОЯТА ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ!
 
 
Може да бъде изображение с 9 души
         Може да бъде изображение с текст, който гласи 'РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБРАЗОВАНИЕТО и НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО HA ГРАМОТА АЕОФИТ РИЛСКИ УДОСТОЯВА ОСТОЯВА СЕ УДО Камен Стефанов Драганов старши учители. учител III IIOY oy „п. Р. Славейков" гр. Търговище, обл. ,Търговище,облаТърговише Тър рговище задьлгогодишна, за цялостна-про инопрофесионанатрудваедейноств сионалн ейноств В системата на преду илищнотоучи ищното образование Mony ПРОФ.ГАЛИНЦОКОВ ГАЛИН МИНИСТЪРНА ОБРАЗОВАНИЕТО ИНАУКА май май2024г.'