Участие в областна инициатива по БДП

Участие в областна инициатива по БДП

Участие в областна инициатива по БДП

 
 На 30.05.2024 г. Елиса Тодорова, Гюляй Исмаил, Волкан Ведатов, Симеон Йорданов, Никола Николов и Стефан Красимиров взеха участие в областното състезание по БДП, организирано от РУО - Търговище, под надслов "Ваканция здравей! Да играем безопасно!".
Славейковци, ръководени от г-н Николай Кожухаров, г-н Бончо Василев и г-н Росен Мутафов, се представиха отлично и в трите кръга, включващи решаване на тест, майсторско управление на велосипед, бързина и сръчност при обличане на униформа на полицай и пожарникар.
Отборът на Трето ОУ получи поощрителни награди и грамота за участие.