Награди от II -ри НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА:“МОЯТА ЛЮБИМА ПРИКАЗКА”- Бургас

Награди от II -ри НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА:“МОЯТА ЛЮБИМА ПРИКАЗКА”- Бургас

Награди от II -ри НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА:“МОЯТА ЛЮБИМА ПРИКАЗКА”- Бургас

   Във II НК "Моята любима приказка"-2024, взеха участие млади таланти от 59 населени места от България, Лондон, Сърбия, с над 500 творби в раздел изобразително изкуство и приложни творби. Бяха отличени общо 68 млади творци от различни школи.
  Зарфе Ангелова от 7 клас и Гамзе Ридванова от 2.а клас са с поощрителни награди от Конкурса. Още четирима второкласници получиха грамоти за участие.
Поздравления за наградените ученици и техните ръководители Валентина Бонева и Аглика Колева!
 
Може да бъде изображение с текстово съобщение  Може да бъде изображение с текст, който гласи 'Община Бургас НЧ Xp. Ботев Нч "Антон Страшимиров 1980" кв. Черно море, Бургас Нч "Христо Ботев 1928" Кв. Банево, Бургас 1937" Бургас РИОСВ- Бургас Нч "Обнова-1923" Кв. Ветрен, Бургас Онлайн списание „ЩЪРКЕЛ" София Грамота с награждават за участие Фейза Халилова II Национален конкурс за детска рисунка ,Моята любима приказка ጨጥይ Секретар: Секретар:дтанаскаЖелязова Атанаска Желязова НЧ"Хр. Ботев 1937"-Бургас'  Може да бъде изображение с текст, който гласи 'Община Бургас Нч Xp. Ботев- 1937" Бургас нч "Антон Страшимиров 1980" кв. Черно море, Бургас НЧ "Христо Ботев 1928" КВ. Банево, Бургас РИОСВ- Бургас Нч "Обнова-1923" кв. Ветрен, Бургас Онлайн списание „ЩЪРКЕЛ" София награждават с Грамота за участие Асль Зюфтю II Национален конкурс за детска рисунка „Моята любима приказка ጨጥ Секретар: Атанаска Желязова НЧ*р. Ботев 937"-Бургас' Може да бъде изображение с текстово съобщение